Op 27 maart is er een eerste bewonersbijeenkomst voor het opstellen van een nieuw Dorpsontwikkelingsplan geweest. Met een opkomst van 85 dorpsgenoten was deze goed bezocht. Er is veel input verzameld en deze is afgelopen week samengevoegd tot één document. Hierbij zijn een aantal thema’s benoemd:
o Wonen en woonomgeving
o Verkeers(veiligheid)
o Publieke voorzieningen
o Groen en recreatie
o Verenigingen
Op 24 april is er een volgende bijeenkomst. Als voorbereiding hierop wordt de huidige situatie per thema uitgewerkt. Voor deze bijeenkomst zoeken wij medebewoners die actief willen meedenken en schrijven. Wie hier graag aan wil deelnemen is van harte uitgenodigd bij De Uitkomst op 24-4-18 om 20:00 uur.

Verder zullen er nog een aantal brainstorm bijeenkomsten georganiseerd worden met specifieke doelgroepen:
• Op 24 april is een themamiddag voor de senioren in het dorp met betrekking tot het nieuwe DOP.
• Op 11 Mei gaan wij in café de klok in gesprek met de jeugd (18-30) over hun visie op de toekomst van het dorp.
• Op 25 Mei sluit Michael (VKKL) aan bij het kartevenement van de jeugdvereniging.

De input van deze bijeenkomsten zal ook verwerkt worden in het nieuwe Dorpsontwikkelingsplan.

Op de website staat de inventarisatie van de verschillende vragen en de samenvatting van deze punten. Daarnaast is de template voor het nieuwe Dorpsontwikkelingsplan opgenomen. Dit is een werkdocument dat continu bijgewerkt wordt totdat het DOP 2.0 gereed is.