Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide ( BLOV)

De doelstelling is het bevorderen van de leefbaarheid en cohesie voor onze  oudere inwoners, in de ruimste zin van het woord. De stichting BLOV is opgericht in maart 2011 en het eerste project was De Huuskamer, daarna volgden snel meerdere initiatieven. Dit alles wordt gerealiseerd door vele vrijwilligers verdeeld in werkgroepen en in samenwerking met gemeente en instanties. De huuskamer (z.o.z)  is een gebouw dat onder meer voorziet in de behoefte aan een ruimte voor het houden van kleinschalige activiteiten op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. Het gebouw dat eigendom is van woningstichting Destion te Gennep, is gelegen aan de Antoniusstraat 33 te Ven-Zelderheide.

Voorzitter: Ine Heldens 0485-518042, secretariaat: Lisi van Hees tel: 0485-517054

Werkgroep Zorg/Welzijn
Sinds 2013 is werkgroep Zorg/Welzijn actief, die zich verantwoordelijk voelt voor een goede organisatie van het welzijn en de zorg voor inwoners. De werkgroep wordt ondersteund door de dorpsondersteuner. Visie: Wij zijn van mening dat inwoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elkaar en met elkaar. Vanuit deze gedachte is de mens in staat om zich in te zetten voor de leefbaarheid in eigen dorp en invulling te geven aan “eigen regie”. Door het benutten van elkaars talenten, netwerken, en geïntegreerd werken wordt de basis gelegd voor het Welzijn en de Zorg voor jong en oud. Contactpersonen: Ine Heldens tel: 0485-518042/ 06-13517817 en Josine van Deurzen, tel: 06-42788007.

Inloop Parkinson patiënten
Iedere  eerste woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur is De Huuskamer open voor deze doelgroep met hun mantelzorger uit de hele gemeente Gennep. Contactpersoon Gera Roelofs tel: 06-52282319.

De Duofiets
De duofiets is eigendom van stichting BLOV en door iedereen uit ons dorp gratis te gebruiken. Voor reservering, persoonlijk advies en/of begeleiding kan contact worden opgenomen met de pool.  Tonnie Boomgaars tel: 06-51498157, Maria Boomgaars tel: 06-21310564, Marius van Dooren tel: 06-15580616, Carien Peeters tel: 06-83057719

Uitleen rolstoel
Er is een rolstoel, via de gemeente Gennep, in ons bezit die gratis kortdurend door inwoners Ven-Zelderheide gebruikt kan worden.  Deze uitleen gaat via de dorpsondersteuner.

Dorpsteam
Het dorpsteam bestaat uit de dorpsondersteuner, de wijkverpleegkundige en afgevaardigde van team Toegang ( WMO Gennep).   Een keer per maand op maandagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur zijn zij aanwezig in de Huuskamer.  In het dorpsblad  worden  de  datums  vermeld. Het dorpsteam trekt gezamenlijk op met het doel om adequaat aan de zorgvraag te kunnen voldoen en preventief werkzaam te zijn. We willen de zorg-warme zorg dichtbij de inwoners organiseren met zoveel mogelijk dezelfde gezichten. Contactpersoon dorpsondersteuner.

Dorpsondersteuner
De dorpsondersteuner, Josine van Deurzen, is onafhankelijk maar werkt nauw samen met Stichting BLOV. Tel: 06-42788007