Sinds 2013 is werkgroep Zorg/Welzijn actief, die zich verantwoordelijk voelt voor een goede organisatie van het welzijn en de zorg voor inwoners. De werkgroep wordt ondersteund door de dorpsondersteuner. Visie: Wij zijn van mening dat inwoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elkaar en met elkaar. Vanuit deze gedachte is de mens in staat om zich in te zetten voor de leefbaarheid in eigen dorp en invulling te geven aan “eigen regie”. Door het benutten van elkaars talenten, netwerken, en geïntegreerd werken wordt de basis gelegd voor het Welzijn en de Zorg voor jong en oud.

Contactpersonen
> Ine Heldens, tel: 0485-518042  |  06-13517817
> Josine van Deurzen  |  tel: 06-42788007.