Sinds 2013 is werkgroep Zorg en Welzijn actief, die zich verantwoordelijk voelt voor een goede organisatie van het welzijn en de zorg voor inwoners. De werkgroep wordt ondersteund door de dorpsondersteuner. Visie: Wij zijn van mening dat inwoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elkaar en met elkaar. Vanuit deze gedachte is de mens in staat om zich in te zetten voor de leefbaarheid in eigen dorp en invulling te geven aan eigen regie”. Door het benutten van elkaars talenten, netwerken en geïntegreerd werken wordt de basis gelegd voor het Welzijn en de Zorg voor jong en oud.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: Goede Doelen week, Landelijke Ouderendag, Duo-fiets en Inloopochtend Parkinson.

Contactpersonen
Ine Heldens, tel.: 0485 518042 | 06 13517817
Josine van Deurzen, tel.: 06 42788007