dorp
In nauwe samenwerking met de gemeente Gennep heeft de Dorpsraad Ven-Zelderheide een ʻdorpsommetjeʼ ontwikkeld. Dit ommetje heeft een lengte van ongeveer 16 km en kan zowel fietsend als wandelend afgelegd worden. Als wandelroute is het ommetje in twee delen geknipt van elk circa 8 km. Deel A is op de kaart ten noorden van de Kleefseweg aangegeven en deel B ten zuiden van deze weg. 

Het ommetje is tweezijdig met rode stickers bewegwijzerd, zodat het zowel in noordelijke als zuidelijke richting gestart kan worden. Het voert langs diverse mooie plekjes in Ven-Zelderheide. U kunt genieten van een afwisselend landschap met interessante cultuurhistorische elementen. 

Dit ommetje is een onderdeel van het project ʻVen-Zelderheide in het Groenʼ. In het kader daarvan zijn op verschillende plekken in het dorp ook banken en picknicksets geplaatst. Verder zijn er langs enkele wegen nieuwe bomen geplant en groenstroken aangelegd. Ook de plaatselijke bevolking heeft enthousiast aan dit project meegewerkt in de vorm van het planten van fruitbomen en het aanbrengen van andere beplantingen op eigen terrein. De basisschool was eveneens actief bij het project betrokken. 

Dankzij de (financiële) medewerking van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg - IKL, de provincie Limburg, de Gebiedscommissie ʻPlatteland in uitvoeringʼ, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de gemeente Gennep en een aantal inwoners van Ven-Zelderheide kon dit bijzondere project gerealiseerd worden. 

Het project draagt bij aan een verbetering van de leefbaarheid in Ven-Zelderheide en aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het buitengebied. Ook de dierenwereld kan profiteren van het vele nieuwe groen. 

De initiatiefnemers hopen dat u, als inwoner of als toerist, het dorpsommetje ʻbest mooiʼ zult vinden.

Limburgs Landschap
Kijkt u ook eens op www.limburgs-landschap.nl & www.natuurmonumenten.nl voor de mooiste wandelingen en activiteiten in de natuur van ons mooie Limburg.