Het doel van het Gemeenschapshuis is:
> Alle verenigingen een, voor hun doel, zo goed mogelijk onderdak bieden.
> Dorpsbewoners kunnen hier recepties, bruiloften en feesten houden.
> Ruimte beschikbaar stellen voor vergaderingen e.d. aan derden.

Het bestuur bestaat uit:
> Theo Geurts, voorzitter  |  T. 06 10500977
> Francien Broekens, secretaris  |  T. 06 27056872
> Piet Arts, penningmeester  |  T. 06 17116286

Gemeenschapshuis ‘De Uitkomst’
Kleefseweg 29
6599 AR Ven-Zelderheide
T. 06 27056872