Het gemengd koor H. Antonius Abt luistert vaak de vieringen op. Er wordt wekelijks op donderdagavond gerepeteerd onder leiding van Harm Vullings. Veel repetitietijd wordt besteed aan het instuderen van liederen voor de diensten. Daarnaast is er op de repetities ook veel aandacht voor de zogenaamde zangtechniek, waaronder stemgebruik en ademhalingstechniek. We verdiepen en scholen ons in de kunst van het zingen. Dit met veel plezier en... succes. Indien U graag zingt bent U bij ons enthousiaste koor altijd van harte welkom. Of kom een keer luisteren (Info: Carien Peeters- van Acht, 0485 518189)