Wij willen alle inwoners zo goed mogelijk informeren over de dijk-alternatieven. Om voldoende draagvlak voor de uiteindelijke keus te creëren bij de inwoners, is het naar ons idee goed om informatie te geven vanuit verschillende invalshoeken en standpunten.

Vanwege de Corona-maatregelen zijn informatie bijeenkomsten over de lob van Gennep voorlopig niet mogelijk. Als alternatief brengen wij, de dorpsraden van Middelaar-Plasmolen, Milsbeek (S!IM), Ottersum en Ven-Zelderheide deze ‘Lob-Krant’ uit. Voor deze krant hebben we 5 partijen gevraagd om ieder een pagina met hun standpunten aan u kenbaar te maken. Vervolgens zijn schriftelijke vragen gesteld door de leden van de dorpsraden ter verduidelijking van de standpunten van alle partijen.

De Lob-krant leest u hier>>>

----------------------------------------