Zoals je kunt zien aan het Dorpsblad, heeft dit een nieuwe lay-out gekregen! Na ongeveer 20 jaar de wekelijkse zorg van het opmaken van het blad heeft Carolien haar taak overgedragen aan Tanja. Wij bedanken Carolien en wensen Tanja veel succes. De start is in ieder geval verfrissend!

De uitvoering van het Dorpsblad blijft zwart-wit vanuit kostenoogpunt. U kunt het dorpsblad in kleur vinden op deze website.

Woningbouwplan Hoge weg
De bestemmingsplanwijziging is door het college van B en W goedgekeurd, nu kunnen de plannen verder ontwikkeld worden. Wij gaan samen met Destion, architect en aannemer bespreken hoe de presentatie (tekeningen, verkoopproces, etc.) van de 3 starterswoningen 3 huur en 2 koop levensloopbestendige woningen georganiseerd kan worden. Dit kan middels een informatieavond waar door belangstellenden via voorinschrijving op ingetekend kan worden (coronaproof) alsook via de website. In corona tijd is het lastig om met elkaar in gesprek te komen. Zodra de vorm van de presentatie bekend is zullen we dit via het Dorpsblad en website bekend maken.

Dorpshart Ven-Zelderheide
Na de presentatie door de Werkgroep Multi Functioneel Centrum, de architect en de Gemeente Gennep op 10 december 2019 heeft het college van B en W haar keuze gemaakt om het MFC in de Kerk verder te onderzoeken. Er was op die avond meer dan voldoende draagvlak onder de aanwezigen om deze keuze te maken. Het past ook in het coalitieprogramma 2018/2021. Ambtelijk Gennep is hiermee aan de slag gegaan hebben gekeken naar de financiering en subsidiemogelijkheden. Om de kleine kernen leefbaar te houden is er een totaalplan opgezet. Van kerk tot MFC. Hierin zijn de volgende deelprojecten opgenomen:
> Veilige verkeersroute en parkeren voor de Basisschool de Vonder
> Groen dorpshart met dorpsgaard, pleintje en natuurspeeltuin
> Ontwikkeling van het beekdal van de Spiekerbeek. 
> Herbestemming terrein de Uitkomst en ontwikkelen van starterswoningen. 
> Kleedaccommodatie Vense Boys.

Er is nu een subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg en na de toekenning worden er vervolgstappen gezet.  Ook hier hebben we last van de Corona maatregelen, vergaderen en een presentatie houden is haast onmogelijk, maar de tijd gaat wel gewoon door, er wordt zo min mogelijk uitgesteld. Meer informatie volgt zodra deze voor handen is.

Kleefseweg
In het weekend van vrijdag 9 oktober tot maandag 12 oktober wordt de Kleefseweg vanaf de Siebenwaldseweg tot voorbij de afslag Vensestraat van nieuw fluisterasfalt voorzien. Dit in opdracht van provincie Limburg. Dit initiatief juichen we toe. De voorgestelde verkeersomleidingen welke de provincie voor ogen heeft zijn door de Dorpsraad afgewezen. Er is een alternatief voorstel gedaan. Wij willen geen extra verkeer door de woonwijken. Houdt er toch rekening mee dat er in bovengenoemd weekend veel verkeersoverlast is als gevolg van de afsluiting van de Kleefseweg.

Twan Haasen
Marc Nabuurs 


----------------------------------------