Dinsdag 11 september 2018 is op een goed bezochte bijeenkomst met ca 80 personen, waarbij ook een afvaardiging van B&W, de Gemeenteraad, Ambtenaren van de gemeente Gennep aanwezig waren, is het Dorpsontwikkelingsplan gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst hebben diverse mensen reeds aangegeven mee te willen werken aan de deelthema’s welke toegelicht zijn. Hiervoor zullen de komende maanden startbijeenkomsten georganiseerd gaan worden.

Hier treft u zowel de presentatie alsook het DOP2.0 aan.