Het districtsbestuur “Kreis Kleve “ heeft - op 30 maart 2017 - de aanvraag van ABO Wind afgewezen voor de bouw en exploitatie van de 12 grote windturbines langs de Kartenspielerweg in het Reichswald. Dit is een belangrijke stap op weg naar het behoud van het bos. Dit besluit betekent nog niet dat alle gevaar geweken is. Aan de ene kant kan ABO Wind, binnen een periode van vier weken, bij het “Verwaltungsgericht” in Düsseldorf bezwaar aantekenen, deze zouden de beslissing van de vergunningverlenende instantie moeten toetsen. Aan de andere kant, is de indiening van een nieuwe aanvraag – door ABO Wind - denkbaar. Tenminste ingeval het regionale ontwerpbestemmingsplan voor het Reichswald niet drastisch gewijzigd wordt, terzake van windenergie-opwekking in het Reichswald of naaste omgeving. Dit ontwerpbesluit ligt voor bij de “Regionalrat – Düsseldorf”. De algemene doelstelling blijft dus: een regionaal plan dat bevestigt wat het bos nu is: een ecologisch en cultureel waardevol recreatief bos! Dus geen wind-industrieel gebied! In ieder geval moet de afwijzing van de bouwaanvraag door “Kreis Kleve” de verantwoordelijke politici en de ambtenaren, die het ontwerpbesluit hebben opgesteld, te denken geven over deze afwijzing. U kunt alles - in PDF-formaat – teruglezen op de site van Kreis Kleve. Klik op de volgende link ...>>>