Nieuws

IEDERE MIDDAG (BEHALVE ZATERDAG EN ZONDAG) IS IEDERE INWONER VAN VEN-ZELDERHEIDE, DIE ER ZIN IN HEEFT, TUSSEN 14.00 EN 17.00 UUR VAN HARTE WELKOM IN DE HUUSKAMER.

Ons doel is mensen met elkaar in contact brengen, dit kan door o.a. gezellig samen koffie/thee drinken, neen spelletje doen: rummicub, bingo, skip boo en hartenjagen zijn erg in, maar we hebben nog veel meer spelletjes. We kunnen samen tv/dvd kijken. Ook is er op woensdagmiddag een schilderclub actief. Alles wordt gerund door vrijwilligers. We zijn erg blij met ons team, dat inmiddels uit zo’n 38 mensen bestaat. Naast de begeleiding op de middagen hebben we ook een poetsteam, een kookclub, een groep voor tuinonderhoud, hulp bij de media, een ophaal- en thuisbrengteam, boodschappendienst, sfeermakers... het loopt geweldig!!! Allemaal enthousiaste mannen en vrouwen die meedenken en de huuskamerbezoekers een “thuis” gevoel geven.

Samen eten
Op dinsdagavond is er om 17.30 uur de mogelijkheid om samen te eten, het kookteam zorgt dan voor lekkere verse gerechten met vooral veel vitamientjes. De kosten hiervoor zijn € 6,-. Opgeven kan door u in te schrijven in De Huuskamer tot uiterlijk maandag-middag 15.00 uur of te bellen naar tel: 0485-213445 (tussen 14.00 en 17.00 uur bereikbaar). We hebben ook cadeaubonnen zodat u iemand anders een diner cadeau kan doen. Huuskamer, Antoniusstraat 33, Ven-Zelderheide - Contactpersoon, Ine Heldens, tel: 0485-518042

Studiereis naar België.
Harmonie St. Caecilia uit Ven-Zelderheide en Ottersum is opgericht in 1899. Dat betekent dat het orkest dit jaar het 120 jarig jubileum vieren. 

Naast het harmonie orkest heeft de vereniging ook het leerlingenorkest en de blokfluitopleiding.

Het leerlingenorkest en het harmonie orkest blijven toch twee verschillende orkesten, de stap van leerlingenorkest naar groot orkest wordt vaak als groot ervaren. Dit komt natuurlijk deels door het speelniveau, leeftijdsverschil en omdat men elkaar niet zo goed kent buiten het muziek maken. Ook loopt het aantal nieuwe leerlingen die muziekles gaat volgen, zoals bij iedere vereniging al jaren terug.  Nu wil de vereniging het 120 jarig bestaan niet zomaar voorbij laten gaan en wat bijzonders doen en tegelijkertijd investeren in onze vereniging. De vereniging gaar er voor zorgen dat alle leden elkaar beter leren kennen buiten het musiceren en natuurlijk ook samen muziek maken waarbij ieder op zijn eigen niveau kan spelen. Verder hoopt de vereniging hiermee de stap van leerlingenorkest naar het harmonieorkest te verkleinen en door mond tot mond reclame nieuwe leden te enthousiasmeren.   Het doel is dit jaar om  samenhang/binding binnen de vereniging te vergroten, de overgang leerlingenorkest naar harmonieorkest verkleinen, leden behouden en nieuwe leden enthousiasmeren en een muzikale injectie aan de orkesten te geven. 

Wat gaat de vereniging doen om deze doelen te bereiken: Zij gaan een muziekreis maken naar de muziek/cultuurschool in Brussel. Via contacten van onze dirigent hebben we met deze muziekschool een programma samengesteld waarbij alle facetten van cultuur samenkomen. Zo zullen hun leerling componisten stukken gaan schrijven die wij gezamenlijk gaan uitvoeren en wordt dit optuigt met o.a. toneel. 

We overnachten met alle leden van jong tot oud in de buurt van deze muziekschool en sluiten de reis af met een uitwisselingsconcert in Kruisland (Noord-Brabant).

Buiten dat er twee dagen gerepeteerd wordt zullen er 's avonds ook leuke activiteiten georganiseerd worden, waarbij jong en oud gemengd wordt en men elkaar op een andere manier leert kennen. 

Om te zorgen dat iedereen zich nuttig en een volwaardig lid voelt binnen het orkest is het nodig dat je muziekpartij er toe doet en voldoende uitdaging heeft. Er wordt voor deze muziekreis speciaal een muziekstuk geschreven waarbij er partijen op maat zijn voor iedere muzikant op zijn niveau. Een muziekstuk waarbij afwisselend door de leerlingen en de overige leden gespeeld zal worden. En natuurlijk ook samen. Een compositie zoals deze bestaat tot op heden nog niet. Ook worden er van de bestaande stukken extra (makkelijker) partijen geschreven die voor de leerlingen goed te spelen zijn, waardoor ze volwaardig en onmisbaar worden voor het goed uitvoeren van onze concerten. 

Door het hele weekend allemaal bezig te zijn met repeteren ieder op zijn eigen niveau verwachten we ook een goede muzikale injectie te geven aan zowel het leerlingen als het harmonie orkest. Dit geheel gaan we afsluiten met een mooi concert in Kruisland (Noord Brabant) waarbij iedereen graag laat horen wat hij/zij  het afgelopen weekend heeft geleerd.   

Kerstconcert
Het traditionele kerstconcert zal dit jaar in het teken staan van het 120 jarig bestaan. Op muzikale wijze maken we een reis in de geschiedenis van deze 120 jaar. Dit concert vindt plaats op zondag 22 december waar ook het leerlingenorkest aan deelneemt.

Het leerlingenorkest geeft een kerstconcert op vrijdag 20 december.

Een videocomplitie van de activiteiten op 2e Pinksterdag 2019 is te zien via de volgende link: >>>...Pinksterkermis 2019

Onze jongste reporter  - Mara - heeft een "Vlog" gemaakt over de kermis in Ven-Zelderheide. Bekijk dat op Youtube via de volgende link: >>>...

GENNEP – Het initiatief Gennep glasvezel heeft sinds januari met netwerkbedrijven gesproken over de uitrol in de gemeente. Eén van hen heeft een aanbieding uitgebracht dat aansluit bij de hoofdwens van de gemeente: de kosten uit het voortraject, € 250.000,
worden terugbetaald aan de gemeente en dat een 100% dekkend glasvezelnetwerk wordt aangelegd. In totaal hebben zes bedrijven interesse getoond om het netwerk aan te leggen. Dat was verrassend veel omdat er in Nederland weinig bedrijven zijn die 100% dekkende glasvezelnetwerken aanleggen. Uiteindelijk bleek ook dat vijf van hen niet aan de gestelde voorwaarden konden voldoen.

Vervolgstappen
Gennep glasvezel en de gemeente bereiden de komende weken de samenwerkingsovereenkomst voor die, naar verwachting, begin mei ondertekend zal worden. In zo’n overeenkomst worden bijvoorbeeld de locaties van de wijkcentrales opgenomen. Maar ook het netwerkontwerp en de planning zijn belangrijke onderdelen. Alles moet vastliggen alvorens de graafwerkzaamheden beginnen. De uitrol van glasvezel kan dan in het vierde kwartaal van dit jaar starten.

Oud en Nieuw 2018 werd uitbundig gevierd in Ven-Zelderheide. De Kleefseweg liet zich niet onbetuigd met veel fraai vuurwerk.

Voor een kort filmpje hiervan klik op de volgende link:>>>


 

Voor een kort filmpje hiervan klik op de volgende link: >>>

Ouders en kinderen , op weg naar het Kinderkerstverhaal, hielden kerstavond 2018 een lampionnenoptocht rond de kerk in Ven-Zelderheide.

Zij werden muzikaal begeleid door het koor "Vens Plezier"dat in Dickensstijl was gekleed.

Voor een kort filmpje hiervan klik op de volgende link: >>>


De deuren van De Klok hebben we een paar weken geleden opengezet voor het publiek. Veel dorpsgenoten, en overige mensen hebben sindsdien de weg naar onze zaak gevonden, en het team van De Klok heeft kennis kunnen maken met de gasten.

Natuurlijk willen we de opening niet geruisloos voorbij laten gaan, en daarom houden we donderdagmiddag 13 september een klein feestje. De eerste honderd klanten krijgen een gratis bakje Bikkelsaus bij de bestelling. Voor de jonge gasten hebben we een leuke verrassing! 

Vanaf heden is het ook mogelijk bij ons te pinnen.

Tot ziens bij onze Grillroom Pizzeria Cafetaria!

Team De Klok.

In de traditie om natuur en kunst met elkaar te verenigen start, in de tuinen van Heleno Kruiden, op 24 juni 2018 een expositie met werk van de keramist Piet Arts uit Ottersum.

De grote variatie in zijn keramisch werk maakt de expositie tot een spannend geheel. Zijn architectonische werken spreken tot de verbeelding. Daarnaast wordt je vrolijk van de dierenfiguren.

Zijn huidige werken baseert hij  op de schilderijen van Rembrandt van Rijn. De expositie blijft in de tuin aanwezig tot het laatste weekend van augustus. De geëxposeerde werken zijn voor de liefhebber te koop.

Heleno Kruiden
Kleefseweg 45
6599 AA Ven-Zelderheide
Tel.: +31 (0) 485 540260
www.helenokruiden.nl

Bescherming, waterberging en ruimtelijke kwaliteit
De Lob van Gennep is onderwerp van een onderzoek. De aanleiding hiervoor is dat een bijzondere situatie is gegroeid: het gebied is van origine onderdeel van het rivierbed. Tegelijkertijd is sprake van dijken die het gebied beschermen tegen hoogwater in de Maas.

Wat speelt er precies?

Het gebied van de Lob van Gennep - tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal - behoort van oudsher tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is het gebied beschermd met nooddijken. Deze nooddijken zijn in het kader van de Maaswerken versterkt. Voor de bescherming tegen hoogwater zijn inmiddels nieuwe normen voor hoogwaterbescherming van kracht, waardoor opnieuw dijkversterking nodig is. Tegelijkertijd is het gebied onderdeel van het rivierbed gebleven, omdat het nodig blijft als bergings-gebied voor water. Het gebied stroomt tijdens extreem hoogwater nog steeds in. Het combineren van de twee doelen waterberging en hoogwaterbescherming vormt een puzzel die al jaren voort-duurt. Hiermee is nog steeds onduidelijk wat er nu precies in het gebied moet gebeuren.

Feitenonderzoek

De ontstane situatie was aanleiding om een onderzoek te starten naar alle relevante feiten. Dit feitenonderzoek in de vorm van een MIRT-onderzoek is recent gestart. De vraag die centraal staat is hoe de doelen voor het gebied zijn te verbinden en verenigen: hoe is de Lob van Gennep te beschermen tegen hoogwater en kan deze tegelijkertijd ingezet blijven worden voor waterberging? Daaraan is een derde, belangrijk doel toegevoegd: hoe is dit zodanig te doen dat sprake is van versterking van de huidige kwaliteiten van het gebied en daarmee van de woonomgeving en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied?

Wel kennis, geen besluit
Het feitenonderzoek naar de Lob van Gennep wordt voor de zomer van dit jaar afgerond. Er zijn geen besluiten over oplossingen aan de orde. Op grond van het onderzoek wordt besloten over een even-tueel vervolg. Als er bij de deelnemende organisaties voldoende draagvlak is, gaat dit bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een zogenaamde MIRT-verkenning. Onderdeel van deze verkenningsfase is om daadwerkelijk tot oplossingen te komen. Dat is ook het moment voor een uitgebreide consultatie van en dialoog met belanghebbenden, onder wie bewoners van het gebied.

Het onderzoek naar de Lob van Gennep is een initiatief en samenwerking van 12 partijen: Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg, Aa en Maas en Rivierenland en gemeenten Gennep, Mook en Middelaar, Boxmeer en Cuijk. Het belang van dit onderzoek wordt door al deze 12 partijen onderschreven.

Het districtsbestuur “Kreis Kleve “ heeft - op 30 maart 2017 - de aanvraag van ABO Wind afgewezen voor de bouw en exploitatie van de 12 grote windturbines langs de Kartenspielerweg in het Reichswald. Dit is een belangrijke stap op weg naar het behoud van het bos. Dit besluit betekent nog niet dat alle gevaar geweken is. Aan de ene kant kan ABO Wind, binnen een periode van vier weken, bij het “Verwaltungsgericht” in Düsseldorf bezwaar aantekenen, deze zouden de beslissing van de vergunningverlenende instantie moeten toetsen. Aan de andere kant, is de indiening van een nieuwe aanvraag – door ABO Wind - denkbaar. Tenminste ingeval het regionale ontwerpbestemmingsplan voor het Reichswald niet drastisch gewijzigd wordt, terzake van windenergie-opwekking in het Reichswald of naaste omgeving. Dit ontwerpbesluit ligt voor bij de “Regionalrat – Düsseldorf”. De algemene doelstelling blijft dus: een regionaal plan dat bevestigt wat het bos nu is: een ecologisch en cultureel waardevol recreatief bos! Dus geen wind-industrieel gebied! In ieder geval moet de afwijzing van de bouwaanvraag door “Kreis Kleve” de verantwoordelijke politici en de ambtenaren, die het ontwerpbesluit hebben opgesteld, te denken geven over deze afwijzing. U kunt alles - in PDF-formaat – teruglezen op de site van Kreis Kleve. Klik op de volgende link ...>>>De Duits-Nederlandse vereniging Tegenwind in het Reichswald is een petitie gestart tegen de komst van twaalf 200 meter hoge windturbines in het Duitse Reichswald, vlak langs de grens met Nederland, bij Groesbeek, Gennep en Nijmegen.

De projectontwikkelaar, bosbeheerder Wald und Holtz en de gemeente Kranenburg willen uiterlijk eind 2016 starten met de bouw. Daarvoor moet in het Reichswald maar liefst 10 hectare bos gekapt worden, zo’n twaalf voetbalvelden. Het Reichswald is het grootste aaneengesloten bosgebied in de wijde regio, gelegen op een bijzondere gletscherstuwwal.

De aanleg van de gigantische turbines  - de grootste op land, elk groter dan de Euromast - zal het Reichswald een zware klap toebrengen en het leefgebied van veel mensen en dieren aantasten. En dan hebben we het nog niet over de schade aan het unieke landschap, de locale economie en de toeristische sector, alsmede de geluidsoverlast die de turbines de omwonenden gaan geven en het bedenkelijke verdienmodel, dat zwaar op subsidie leunt.

De vereniging, met een groeiend aantal sympathisanten, verzoekt in de petitie de omliggende gemeenten, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, de Nederlandse regering en de EU “zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windpark in het Reichswald en al het mogelijke te doen om dit te verhinderen”.

De vereniging Tegenwind in het Reichswald roept iedereen uit de weide omgeving, bewoners, ondernemers, toeristen en natuurliefhebbers op om de petitie te tekenen: tegenwindreichswald.petities.nl.

Afgelopen zaterdag 21 februari hebben we de eerste succesvolle snoeidag gehad. 
Er zijn in samenwerking met het IKL 3 hoogstam fruitboomgaarden opgeknapt en gesnoeid. De boomgaarden liggen er weer tiptop bij!
 
Zaterdag 28 februari zal de 2e snoeidag plaatsvinden.

snoeicursus2Daar is hij dan, Erik Thijssen de nieuwe prins 2015 van de Waldkrekels! Prins Erik I had een geweldige avond samen met zijn prinses Dagmar Heldens en kinderen Geertje en Bas. Met ondersteuning van zijn adjudanten Marcel Schouten, alias ut Mikske, en René Hiep, alias d'n Keijeloog zal hij het komende seizoen voorop lopen. Voor het lezen van de proclamatie klik hier>>>...

Zien leus vür dizze Carnaval zal zien;
Vurig als een Brandweerman,  Dorstig als een Vense Boy,  Dan wordt de Carnaval super mojj.

Op vrijdag 16 januari is in de Uitkomst het jeugdprinsenbal geweest. Tijdens deze zeer gezellige avond werd de nieuwe heerser over de jeugd van de Spiekers, beschermheer van alle Spiekers en Spiekerinnekes, bekend gemaakt. Jeugdprins Piet den Twèdde! Mijn Lijfspreuk voor deze dagen: Hoi, hoi, hoi, carnaval is Moi! Voor het lezen van de proclamatie klik hier>>>...

Er nemen 13 enthousiaste cursisten deel. Tijdens de cursus komt het complete onderhoud van hoogstamboomgaarden aan de orde.

- biologie van hoogstamfruitbomen

- verzorging van hoogstamfruitbomen
- achterstallige snoei bij oude bomen
- jaarlijkse snoei van oude bomen
- vormsnoei van jonge bomen
- aanleg van nieuwe boomgaarden
- biologische bestrijding van ziekten

Inmiddels hebben er 2 van de 4 bijeenkomsten plaatsgevonden en afgelopen
zaterdagmiddag is de opgedane kennis in de praktijk toegepast.

 

Nadat het jaren tamelijk goed gegaan is er de laatste maanden weer aanzienlijke overlast intensief van het zandautoverkeer Kleefseweg (N291) en verder in de gemeente. De Dorpsraad heeft dit diverse malen ter berde gebracht bij de gemeente in diverse gesprekken met wethouder Jan Welles. Inmiddles hebben medewerkers van de provincie metingen gedaan op de Kleefseweg. Zij schrokken van hun waarnemeningen en niet alleen van de trillingen die veroorzaakt worden.

- ieder uur rijden hier +/- 25 zandvrachtwagens (vol) en +/- 25 zandvrachtwagens (leeg) ; totaal dus 50 per uur over de Kleefseweg. Dat zijn er dus +/- 400 per dag!!!

·         Er kan met zekerheid gezegd worden dat de max. snelheid van 50 km per uur overschreden wordt; zeker voor de wagens die leeg zijn.

Na het gesprek op 3 oktober 2014 hebben we een interview gehad met de wethouder.

embed video plugin powered by Union Development

’Groei door innovatie’’  is de diepgewortelde ambitie van DSV zaden. Op zaterdag 14 juni presenteerde men de nieuwe bedrijfsnaam, met nieuwe producten en concepten. Een excursiewagen nam u mee over het prachtige Landgoed Zelder en was er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het magazijn en in de kas waar u vriendelijk te woord werd gestaan door één van de werknemers. Voor foto's klikt u hier...>>>

Voor meer informatie over DSV Zaden Nederland gaat u naar www.dsv-zaden.nl

 

Afgelopen pinksterweekend was het weer kermis in Ven-Zelderheide! 
De zaterdagavond zijn we gestart met en gezellige dorpsbarbecue in Beierse stijl, georganiseerd door Harmonie St. Caecilia op het kermisterrein. Zondagmiddag was er voor één keer een heuse drive-in bioscoop in de autoscootertent. Deze was gratis en de kinderen kregen popcorn. 

De maandag hebben we afgesloten met een concert van het leerlingenorkest van Harmonie St. Caecilia o.l.v. Harm Vullings in de autoscootertent. Onder het genot van koffie, thee met een lekker stukje cake of een drankje kon men genieten van de mooie muziek. Het was een geslaagd kermis weekend met mooi weer!

 

Dorpsraad Ven-Zelderheide (werkgroep Kern Ven-Zelderheide) nodigt de inwoners van ‘t Ven uit voor de presentatie “Kern Ven-Zelderheide” op dinsdag 29 oktober in de Uitkomst, aanvang 20.00 uur.

In het Dorpsontwikkelingsplan uit 2007 is opgenomen dat wij in Ven-Zelderheide geen echt dorpshart hebben, hier is echter wel de ruimte voor in de breedste zin van het woord. Om een invulling te geven aan een echt Dorpshart is een breed draagvlak nodig van de inwoners/gebruikers. Vanuit deze invalshoek is in 2012 een werkgroep Kern Ven-Zelderheide opgericht die met dit thema aan de slag is gegaan. De gemeente Gennep is hier ook bij betrokken. Gezamenlijk hebben wij een stageopdracht geformuleerd voor de universiteit van Nijmegen. Boudewijn Idema is hiermee vanaf juni 2013 aan de slag gegaan. Hij heeft een inventarisatie van het gebied gemaakt en diverse mensen gesproken die nauw betrokken zijn met de omgeving van de kerk en school. Daarna is er een groot opgezette enquête gehouden onder de inwoners van Ven-Zelderheide, met een respons van meer dan 150 geretourneerde enquêtes. Het resultaat van deze opdracht is verpakt in een prachtige presentatie van mogelijkheden rondom omgeving “De Kerkvonder”.  

Veel mogelijkheden met betrekking tot de inrichting van een goed leefbaar Dorpshart komen hierin aan bod, zoals een evenemententerrein/parkeervoorziening/kermisterrein, natuurtuin/park, herbestemming van de Kerk/multifunctioneel centrum, brede school, speeltuin en woningbouw. Voor de hele presentatie "Hart van Ven-Zelderheide" op 20 oktober 2013 klik hier...>>>

Iedereen is van harte welkom zowel jong als oud om samen de uitdaging aan te gaan en “een leefbaar Ven-Zelderheide verder uit te bouwen”.

 

VEN-ZELDERHEIDE - Dankjewel! Dat riepen de dankbare leerlingen van de Vense basisschool De Vonder donderdagmiddag in koor. Zij bedankten de Dorpsraad Ven-Zelderheide en de gemeente Gennep voor de uitbreiding van de speelvoorzieningen rond hun school aan de Kerkvonder. 

 

dsc-3029 

Het hek naar de vernieuwde speeltuin wordt geopend

 


Nadat de afgelopen jaren al de nodige speeltoestellen op het schoolplein van De Vonder geplaatst werden, richtte de Dorpsraad Ven-Zelderheide zich dit jaar op uitbreiding van de voorzieningen op het aangrenzende perceel aan de Kerkvonder, naast de basisschool. 
“We mogen bij de gemeente jaarlijks een subsidie van 1500 euro aanvragen voor een project in het dorp”, zegt Twan Haasen, secretaris van de dorpsraad, “dit jaar is dat geld besteed aan de speelvoorzieningen bij de school.” 

 

dsc-3032 

Het hek naar de vernieuwde speeltuin wordt geopend

 


Van dat geld, en een onderhoudsbudget van de gemeente Gennep werden een wip, voetbalgoals, en een pingpongtafel aangeschaft. Daarnaast is een poort in de heg geplaatst werd de speeltuin omheind en is verharding van het terrein aangebracht.. “De werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd”, zegt Twan Haasen, die vervolgens wethouder Ed Vandermeulen vroeg om ondersteuning bij eventuele vervanging van defecte toestellen. “Door bezuinigingen is daarvoor helaas geen geld”, liet de wethouder weten, “maar ik raad aan samen te werken. Samen bereik je meer, en bovendien bespaar je op de kosten.” 

 

dsc-3035 

Schooldirectrice Janneke Folker en Twan Haasen op de wip

 


Na de officiële woorden werd de vernieuwde speeltuin geopend. Via het splinternieuwe hek, trok het gezelschap naar de wip. Die werd door schooldirectrice Janneke Folker en dorpsraadsecretaris Twan Haasen officieel in gebruik genomen.

 

dsc-3049 

De wethouder en dorpsraadsecretaris tonen de tekeningen

 

Voor meer foto's klik hier>>>

 

 

Hallo ik ben Marieke en op school hebben wij in 2013 met alle derde klassen een project mee mogen doen, genaamd 'Cross Your Borders'. Dit werd georganiseerd door een grote groep jongeren die zich allemaal inzetten voor ontwikkelingslanden. Ze waren allemaal erg enthausiast en hebben mij ruim aangespoord tot deze actie. Aan het einde van dit project kregen we een leuke presentatie over de organisatie 'Worldmapping'.

 

Hieruit bleek dat jongeren tussen de 14 en de 18 jaar zich kunnen opgeven voor excursies naar bijvoorbeeld Cambodja of ... Malawi! Dit leek mij echt super gaaf! Je gaat dan 17 dagen lang naar het door jou gekozen ontwikkelingsland toe om daar te helpen met bijvoorbeeld scholen of waterpompen bouwen, maar je kan er ook een dag lang lesgeven of met een plaatselijke bewoner mee lopen of bijvoorbeeld een voetbalteam coachen. Ik ga van 26 juli 2014 tot en met 10 augustus helpen in Malawi, maar ik kan dit natuurlijk niet alleen... Het is de bedoeling dat ik voor die tijd een flink bedrag bij elkaar zie te krijgen. Hiervoor ga ik natuurlijk kei hard actie voeren! Lees meer op:  http://mariekenaarmalawi-nl.webnode.nl/ 

 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Gennep op 17 juni a.s. staat
een groot aantal onderwerpen op de agenda. De lokale omroep NIMA TV zendt
deze vergadering live uit van 20.00 tot 23.30 uur op kanaal 44 van Ziggo.
De raadsleden zullen onder meer een besluit nemen over de rondweg om Milsbeek.
Daarnaast wordt hen gevraagd in te stemmen met het verlenen van medewerking aan de
zandwinning door Teunesen Zand en Grint B.V. en de herinrichting van het gebied
Koningsven-De Diepen.
Andere onderwerpen waarover op 17 juni wordt gesproken zijn onder meer het
bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoogveld-De Groote Heeze, de begroting van
Intos en de uitvoering van de Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Subcategorieën

Hierin komt al het laatste nieuws te staan