De seniorenvereniging heeft als doel de belangen van alle ouderen binnen onze vereniging te behartigen door het geven van informatie en voorlichting en door het organiseren van culturele, recreatieve en educatieve activiteiten.

BESTUURSSAMENSTELLING
> Voorzitter: Willy Dirks, tel. 0485 513696, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
> Secretaris: Martien Buitendijk, tel. 048551 8083, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
> Penningmeester: Lida Vermeulen-Velders, tel. 0485 325772, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CONTRIBUTIE
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per persoon en wordt elk jaar tijdens de ledenvergadering vastgesteld. Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven wordt de contributie rond 1 februari van uw rekening afgeschreven. Als u geen incassomachtiging heeft afgegeven, dan wordt u verzocht de contributie over te maken en wel vóór 1 februari op rek. nr.: NL45 RABO 0117 2676 86 t.n.v. Seniorenvereniging Ven-Zelderheide, o.v.v.: Contributie

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de Seniorenvereniging eindigt door:
> Overlijden lid
> Opzegging door lid
> Opzegging door het bestuur.
Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (31 december) door schriftelijke kennisgeving hiervan bij het secretariaat met inachtneming van een opzegtermijn van een maand (dus opzeggen vóór 1 dec.)

ALGEMENE ACTIVITEITEN
> Jaarvergadering vindt plaats in februari/maart
> Carnavalsbal
> Fietstocht met bbq
> Jaarlijks uitstapje
> Sinterklaasviering
> Kerstviering

Het streven is om maandelijks een activiteit te organiseren in de vorm van een excursie, voorlichtingsbijeenkomst etc.

> Seniorengym: Op de dinsdagmorgen: meer bewegen, seniorengym van 10.30 tot 11.30 uur in “De Uitkomst”.
> Fietsen/wandelen: Eerste dinsdag van de maand om 14.00 uur fietsen of wandelen. Vertrekpunt voor het wandelen is “De Huuskamer” en voor het fietsen “De Uitkomst”.
> Koersbal: Donderdag van 9.30 t/m 11.30 uur
> Jeu de Boules: Elke woensdagmiddag om 14.00 uur bij goed weer bij “De Huuskamer”.

KROONVERJAARDAGEN
De kroonjarigen krijgen een felicitatie bij 80 - 90 - 95 en 100 jaar.

Voor meer informatie kunt u het infoboekje van de Seniorenvereniging Ven-Zelderheide raadplegen of de welkomstmap die terug te vinden is op de website (links van u).