In juni 2007 is onze werkgroep gestart, de groep bestaat uit 5 enthousiaste personen. Het doel is: Het bevorderen van de belangstelling voor eigen volk en streek, volksgebruiken en de natuur, evenals stimulering van het behoud van historische waarden. 

De werkgroep is een onderdeel van de Dorpsraad, door middel van DOP- gelden hebben we een aantal projecten op kunnen starten. We zijn begonnen met het uitgeven van een fotoboek, waarin meer dan 120 foto’s geplaatst zijn van mensen die 60 jaar of ouder zijn.

Aan het tweede boek wordt gewerkt, hierin worden oude foto’s geplaatst die de “Ven-Zelderheidenaren” ons het afgelopen jaar hebben aangeboden. Ook willen we nog een boek maken met bijnamen en dialectwoorden. We hebben diverse video-opnames gemaakt van zo’n 20 oudere inwoners van het Ven die ons veel verteld hebben over o.a. de evacuatie en oorlog, het boerenleven, de winkels in het Ven, de school en de kerk, kermis, dus het totale dorpsgebeuren van vroeger. Deze opnames gebruiken we voor het maken van thema-afleveringen, tijdens het “Historisch café”, waarvoor alle inwoners uitgenodigd worden.

We hebben inmiddels al 2 bijeenkomsten gehad die goed bezocht werden, vooral met het thema “evacuatie en oorlog” kwamen vele verhalen los. In januari 2010 is onze derde bijeenkomst geweest met als thema “het boerenleven”, deze bijeenkomst vindt plaats in oude boerenschuur, waar nog zeer veel antieke boerenwerktuigen te zien zijn.

In de hal van het gemeenschapshuis “de Uitkomst”hebben we een fototentoonstelling gerealiseerd, ook hier zijn de inwoners enthousiast over. Het is de bedoeling om ieder jaar andere oude foto’s op te hangen, zodat er steeds iets nieuws te zien is. Deze foto’s zijn t.z.t. eveneens te zien op de website www.ven-zelderheide.nl Verder zijn we voornemens om nog een dvd maken met als thema: “Ven- Zelderheide het hele jaar rond”, in de huidige tijd, dus alle activiteiten die nu plaatsvinden. We denken hierbij vooral aan activiteiten van verenigingen, maar ook aan bv. Het “Nieuwjaarwensen”, de school, de lokale bedrijven, de monumenten, de kerk en de natuur.

We verzamelen nog oude 8mm films, die we over willen zetten op dvd, dus we zijn volop in beweging en hebben nog volop werk en plannen. Oud foto, video- en filmmateriaal kunt U, ter kopiering, ten allen tijde aanbieden aan de werkgroep “Historie Ven-Zelderheide”.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marian Peters, tel. 0485 514235