In het gebied waar landgoed Zelder ligt trokken vermoedelijk al mensen rond tussen 8000 en 3000 voor Christus, het Mesolithicum. Zeker was dit het geval tussen 3000 en 1600 voor Christus, het Neolithicum. In 1990 werd bij de bouw van een loods op het landgoed Zelder een Merovingische grafveld uit de zesde of zevende eeuw na Christus ontdekt. Er is toen een noodopgraving uitgevoerd en hierbij werden 78 graven (waaronder 1 paardengraf) ontdekt. In 1997 ontdekte men bij de bouw van een tweede loods nog een aantal graven, waaronder opnieuw een paardengraf. In het totaal zijn er 131 graven geregistreerd. Er werden onder andere grafgiften als sieraden, wapens, munten en aardewerk gevonden.


Opgravingen in Ven-Zelderheide

De conservering van het botmateriaal was erg slecht. Van 32 individuen was bepaling van het geslacht mogelijk. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een veldrapportage, een algemeen verslag en een verslag van het menselijke materiaal. Meer informatie over deze opgravingen vindt u hier.

Bronnen (u kunt op de bronnen klikken voor meer informatie):
- IVN Afdeling Rijk van Nijmegen
- H. Stoepker
- e-Depot Nederlandse Archeologie (eDNA)