Uitreiking koninklijke onderscheding aan Piet van Ooosterhout.

Daaraanvolgend interview met de juist benoemde Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
[youtube:http://nl.youtube.com/watch?v=4c6dnh-nZnY]

Uitreiking koninklijke onderscheding aan Piet van Ooosterhout.
[youtube:http://nl.youtube.com/watch?v=nqYf120_9B0]