de Uitkomst

 • Op donderdag 5 september 2019 van 19:00 tot 21:00 vindt de tweede van drie nieuwe informatiebijeenkomsten  plaats in “Trefpunt”,  Kerkstraat31  in Milsbeek.

  Belangrijk ook voor U als inwoner van het dorp Ven-Zelderheiderespectievelijk Ottersum.

  Maandagavond was de aftrap van de reeks informatieavonden van het Lob van Gennep in Ven-Zelderheide en Ottersum. De opkomst was groot. De reacties van de aanwzeigen waren dikwijls emotioneel. Temeer daar duidelijk werd dat men . indien men had gebouwd na 1996, niet verzekerd blijkt te zijn door de rijksregeling. Er werden in de aangepaste presentatie enkele nieuwe invalshoeken voor mogelijk oplossingen getoond.

   

  Voorafgaande van de informatieavond in Ven-Zelderheide praatten dijkgraaf Patrick van der Broeck en wethouder Rob Peperzak over de LOB van Gennep.De podcast kunt U beluisteren vie de volgende link: >>>..

   

  Mocht u de infokrant (Lob van Gennep) van augustus 2019 niet hebben ontvangen kunt u een en ander lezen (en de voorgaande presentatie downloaden) op de website van de Lob van Gennep via de volgende link: >>>…

  Voor de website van het burgerinitiatief "NEE tegen de vloedgolf" klik op de volgende link: >>>...

   

  Inmiddels heeft ‘NeetegendeVloedgolf’ veel informatie verzameld en zij willen deze graag met u delen op 5 september in Milsbeek en 9 september in Middelaar na afloop van de lob-info-avond, dus om 21.00 uur.  Dus blijft u nog even zitten? ‘NeetegendeVloedgolf’ is op 2 september ook aanwezig in Ven-Zelderheide, maar daar kon geen extra presentatie worden gegeven. Dus wilt u als inwoner van Ven-Zelderheide en Ottersum wel op de hoogte zijn, komt u dan naar de presentaties om 21.00 uur  in Milsbeek of Middelaar!

   

  Een kritisch artikel in de Gelderlander van 26 juli 2019 is te lezen via de volgende link: >>>…

   

  De kans dat de stad ’s-Hertogenbosch bij hoogwater nu onderloopt, is met de recente inrichting van waterbergingsgebieden en verhoging van de kades (2018) aanzienlijk afgenomen” zie de website van het Waterschap AA en Maas via de volgende link: >>>…

   

  De recente opinie van het gemeenteraadslid (gemeente Gennep) Bram Nijst kunt U lezen via de volgende link: >>>…

   In de infokrant stond een interview met Gerhard Frensel. In de kop van het artikel staat “Bestuurslid van de dorpsraad SL!M aan het woord”. Het interview is echter op persoonlijke titel gegeven. Zie de uitleg van de voorzitter van de dorpsraad Milsbeek via de volgende:  link:>>>…

  Indien U verhinderd bent dan vinden er nog 2 dergelijke bijeenkomsten plaats in Milsbeek (5 september 2019) en Middelaar (9 september).