infoboekje

De “werkgroep historie” van de Dorpsraad in Ven-Zelderheide bracht op 1 augustus 2016 een bezoek aan de oude dorpssmederij aan de Kleefseweg 54a.

Het markante bedrijfsgebouwtje, dat van algemeen belang voor de gemeente Gennep geacht mag worden - vanwege zijn bouw- en architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde,- wordt sedert februari 2016 door Theo Peters - kunstenaar –-gerenoveerd . Dit karakteristieke pand stond reeds zo’n 30 jaar leeg en dreigde tot een ruïne te vervallen. Het herstel van het pand is voortvarend ter hand genomen met als eerste de vernieuwing van het dak. Verder is men doende om alle gevels te restaureren met 5000 authentieke stenen en het voegwerk wordt eveneens in oude stijl hersteld. De oorspronkelijke inrichting zal zo dicht mogelijk benaderd worden met o.m. de gerepareerde schoorsteen, de oude blaasbalg welke nog volledig intact is en de overige gereedschappen die een smid bij zijn werk gebruikte.

Op de eerste verdieping komt er een ruimte komt waar t.z.t. scholieren en bezoekers een lezing kunnen volgen en de film over het ambacht van de smid kunnen zien. Wanneer de renovatie voltooid is heeft Ven-Zelderheide er een toeristische attractie bij en de lokale “historische club” kan dan over een aanvullende ruimte beschikken voor een volgend “historisch –thema- café”.

De lokale omroep Gennep – NIMA RTV maakte recentelijk een impressie van de werkzaamheden in de oude smederij met een interview met Theo Peters. U kunt dit bekijken door op de volgende link te klikken: ...>>>