Nieuws

Marc Nabuurs - voorzitter Dorpsraad Ven-Zelderheide- gaf een interview en toelichting op de plannen voor het nieuwe dorshart in de Gelderlander van 26 februari 2018.

 


Klik voor het gehele artikel op de volgende link ...>>>

Bescherming, waterberging en ruimtelijke kwaliteit
De Lob van Gennep is onderwerp van een onderzoek. De aanleiding hiervoor is dat een bijzondere situatie is gegroeid: het gebied is van origine onderdeel van het rivierbed. Tegelijkertijd is sprake van dijken die het gebied beschermen tegen hoogwater in de Maas.

Wat speelt er precies?

Het gebied van de Lob van Gennep - tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal - behoort van oudsher tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is het gebied beschermd met nooddijken. Deze nooddijken zijn in het kader van de Maaswerken versterkt. Voor de bescherming tegen hoogwater zijn inmiddels nieuwe normen voor hoogwaterbescherming van kracht, waardoor opnieuw dijkversterking nodig is. Tegelijkertijd is het gebied onderdeel van het rivierbed gebleven, omdat het nodig blijft als bergings-gebied voor water. Het gebied stroomt tijdens extreem hoogwater nog steeds in. Het combineren van de twee doelen waterberging en hoogwaterbescherming vormt een puzzel die al jaren voort-duurt. Hiermee is nog steeds onduidelijk wat er nu precies in het gebied moet gebeuren.

Feitenonderzoek

De ontstane situatie was aanleiding om een onderzoek te starten naar alle relevante feiten. Dit feitenonderzoek in de vorm van een MIRT-onderzoek is recent gestart. De vraag die centraal staat is hoe de doelen voor het gebied zijn te verbinden en verenigen: hoe is de Lob van Gennep te beschermen tegen hoogwater en kan deze tegelijkertijd ingezet blijven worden voor waterberging? Daaraan is een derde, belangrijk doel toegevoegd: hoe is dit zodanig te doen dat sprake is van versterking van de huidige kwaliteiten van het gebied en daarmee van de woonomgeving en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied?

Wel kennis, geen besluit
Het feitenonderzoek naar de Lob van Gennep wordt voor de zomer van dit jaar afgerond. Er zijn geen besluiten over oplossingen aan de orde. Op grond van het onderzoek wordt besloten over een even-tueel vervolg. Als er bij de deelnemende organisaties voldoende draagvlak is, gaat dit bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een zogenaamde MIRT-verkenning. Onderdeel van deze verkenningsfase is om daadwerkelijk tot oplossingen te komen. Dat is ook het moment voor een uitgebreide consultatie van en dialoog met belanghebbenden, onder wie bewoners van het gebied.

Het onderzoek naar de Lob van Gennep is een initiatief en samenwerking van 12 partijen: Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg, Aa en Maas en Rivierenland en gemeenten Gennep, Mook en Middelaar, Boxmeer en Cuijk. Het belang van dit onderzoek wordt door al deze 12 partijen onderschreven.

collage 2

Als de Sterre straole……….

En de Maonbaove de Zeilderhei blinkt………..
Dan vieren de Waldkrekelsenioren en Seniorinnekes Vastelaovend!

Dinsdag 6 februari krekelden ze kleurrijk uitgedost naar de Uitkomst! Om 11 minuten over acht trok Prins Emile d’n urste met zijn gevolg de volle zaal binnen. De stemming zat er meteen al goed in!

Daar zorgde Joekskapel“Zet um de Zuk d’r ien” wel voor;zij blies de sterren van de hemel! Het wereldberoemde dansorkest “Boemerang”speelde als vanouds, vet-cool aantrekkelijk! Er werd geswingt en gefoxtrot, maar ook stevig gerockenrold!

Prins Emile en zijn lieftallige Prinses Brigitte gingen voorop in de polonaise, dansten en zongen en schunkelden gezellig mee met hun dierbare onderdanen! Ook werd het prinselijk paar op ontroerende wijze toegesproken door Koningin-Moeder Mia.

De dansgarde van de Waldkrekels gooide met hun optredens hoge ogen………. De Waldkrekelsenioren en Seniorinnekes waanden zich waarachtig in Afrika toen de danseresjes “The Lion King” op het podium uitbeeldden, prachtig gedaan!

Smartlappenkoor “Vens’ Plezier” verraste Prins Emile o.a. met de leuke, toepasselijke persiflage: “Toen Emile nog ’n jungske was” en liet ook binnen in de zaal “de Sterre straole”……….

Johan van de Grenskant onthulde in zijn buut o.a. dat er in het Weijerspand bij de grens een restaurant kwam, “Mac-Peul”, en dat hij persoonlijk door Majesteit de Koning was uitgenodigd die bij nader inzien de Burgervader bleek te zijn! Je moethet maar bedenken……..

Playback groep “Jong Belege” presenteerde een carnavalistische Tribute op welbekende artiesten. Een ludieke show, kundig en komisch uitgevoerd! Gelouterde playbackster Nel van de Wereld werd door voorzitter Willy in het zonnetje gezet. Nel zette die avond definitief een punt achter haar look-a-like Carierre.

De Sterre straolde nog steeds……….. En ook de Maon blonk nog van harte, toen de Waldkrekelsenioren en Seniorinnekes voldaan huiswaarts krekelden. Wat hadden ze een gezellige en fijne avond gehad! Voor een een paar leuke foto's klikt u hier >>>

“ALAAF”, voor de stralende Prins Emile d’nUrste en Prinses Brigitte!
“ALAAF”, voor de puike Joekskapel “Zet um de zuk d’r ien”!
“ALAAF”, voor allen, die deze mooie Carnavalsavond mogelijk hebben gemaakt!

Op zaterdag 13 januari 2018 vond er een snoeicursus van het IKL plaats in een hoogstamboomgaard in Ven-Zelderheide. Deze gratis cursus werd gesubsidieerd door de gemeente Gennep.

Wethouder  Jan Welles was hierbij aanwezig. In een gesprek met hem en Frans Voncken, de cursusleider van het IKL , werd het "hoe en waarom" van de cursus toegelicht.

Voor de reportage klik hier …>>>

logo seniorenverenigingHet jaar 2017 was een zeer mooi jaar voor de vereniging en we blikken graag even terug op de diverse activiteiten. Het hoogtepunt was natuurlijk het gouden jubileumfeest, wat we gevierd hebben op een zeer mooie en gezellige manier. Het nieuwe vaandel, de fotoboeken en het nieuwe informatieboekje werd alom gewaardeerd. Wilt u nog eens graag rustig de foto’s bekijken van de afgelopen 50 jaar van onze vereniging en de foto’s van het jubileum dan kunt u dit inzien in de fotoalbums in de Huuskamer.

We hebben genoten van de bijzondere, gezellige en informatieve activiteiten. De carnavalsavond was zeer goed bezocht en i.s.m. het orkest Boemerang, de waldkrekels en de dansgarde, de joekskapel, de buut van Johan van de Grenskant en het optreden van onze eigen playbackgroep werd het een zeer geslaagde avond.

Ook de dansmiddag die voor iedereen toegankelijk was is voor herhaling vatbaar.

Zeer interessante excursies hadden we, zoals naar Van Diepenbeek hydrauliek, waar we door de gastheer en gastvrouw Arno en Mariska op een prettige manier werden ontvangen en we een zeer interessante rondleiding kregen. Ook de excursie naar de afgraving van de Banen met de firma Teunesen en Natuurmonumenten was een geweldige ervaring. De nertsenfokkerij van de familie Roelofs werd met een grote groep bezocht. Zeer gastvrij werden we ontvangen en rondgeleid, zowel door de familie Roelofs als ook de familie Hendriks.

Dit jaar kregen we ook de gelegenheid om met de museumbus op stap te gaan naar het Mauritshuis in Den Haag. Met een volle bus vertrokken we om er een zeer leuke en interessante dag van te maken. Het uitstapje dit jaar naar de omgeving van Nieuwegein en omgeving was ook een reis waar we de leuke plekjes in de omgeving hebben gezien vanuit de bus maar ook vanuit de boot.

Na de Sinterklaas kienmiddag hebben we ons jubileumjaar afgesloten met onze jaarlijkse kerstmiddag. Gezellig een praatje maken met een kopje thee of koffie met een lekkere versnapering, genieten van de muziek gemaakt door broer en zus André en Hilde Weijers, een ogenblijk van bezinning en als afsluiting nog een heerlijk hapje.

Misschien is bovenstaande wel aanleiding om ook lid te worden van onze vereniging. De verjonging binnen de vereniging heeft de laatste jaren gezorgd dat ook leden tussen de 60 en 70 lid zijn geworden en met veel plezier naar onze activiteiten komen. Het is niet voor niets dat de betekenis van ons nieuwe logo is: “Ondernemende, swingende en verjongende seniorenvereniging”

Mocht u informatie willen over onze vereniging kijk dan eens op de website www.ven-zelderheide.nl onder seniorenvereniging, daar vindt u ons informatieboekje, of neem contact op met een van de bestuursleden.

Tot slot wensen wij u allen een gezond 2018.      

Het districtsbestuur “Kreis Kleve “ heeft - op 30 maart 2017 - de aanvraag van ABO Wind afgewezen voor de bouw en exploitatie van de 12 grote windturbines langs de Kartenspielerweg in het Reichswald. Dit is een belangrijke stap op weg naar het behoud van het bos. Dit besluit betekent nog niet dat alle gevaar geweken is. Aan de ene kant kan ABO Wind, binnen een periode van vier weken, bij het “Verwaltungsgericht” in Düsseldorf bezwaar aantekenen, deze zouden de beslissing van de vergunningverlenende instantie moeten toetsen. Aan de andere kant, is de indiening van een nieuwe aanvraag – door ABO Wind - denkbaar. Tenminste ingeval het regionale ontwerpbestemmingsplan voor het Reichswald niet drastisch gewijzigd wordt, terzake van windenergie-opwekking in het Reichswald of naaste omgeving. Dit ontwerpbesluit ligt voor bij de “Regionalrat – Düsseldorf”. De algemene doelstelling blijft dus: een regionaal plan dat bevestigt wat het bos nu is: een ecologisch en cultureel waardevol recreatief bos! Dus geen wind-industrieel gebied! In ieder geval moet de afwijzing van de bouwaanvraag door “Kreis Kleve” de verantwoordelijke politici en de ambtenaren, die het ontwerpbesluit hebben opgesteld, te denken geven over deze afwijzing. U kunt alles - in PDF-formaat – teruglezen op de site van Kreis Kleve. Klik op de volgende link ...>>>De Duits-Nederlandse vereniging Tegenwind in het Reichswald is een petitie gestart tegen de komst van twaalf 200 meter hoge windturbines in het Duitse Reichswald, vlak langs de grens met Nederland, bij Groesbeek, Gennep en Nijmegen.

De projectontwikkelaar, bosbeheerder Wald und Holtz en de gemeente Kranenburg willen uiterlijk eind 2016 starten met de bouw. Daarvoor moet in het Reichswald maar liefst 10 hectare bos gekapt worden, zo’n twaalf voetbalvelden. Het Reichswald is het grootste aaneengesloten bosgebied in de wijde regio, gelegen op een bijzondere gletscherstuwwal.

De aanleg van de gigantische turbines  - de grootste op land, elk groter dan de Euromast - zal het Reichswald een zware klap toebrengen en het leefgebied van veel mensen en dieren aantasten. En dan hebben we het nog niet over de schade aan het unieke landschap, de locale economie en de toeristische sector, alsmede de geluidsoverlast die de turbines de omwonenden gaan geven en het bedenkelijke verdienmodel, dat zwaar op subsidie leunt.

De vereniging, met een groeiend aantal sympathisanten, verzoekt in de petitie de omliggende gemeenten, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, de Nederlandse regering en de EU “zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windpark in het Reichswald en al het mogelijke te doen om dit te verhinderen”.

De vereniging Tegenwind in het Reichswald roept iedereen uit de weide omgeving, bewoners, ondernemers, toeristen en natuurliefhebbers op om de petitie te tekenen: tegenwindreichswald.petities.nl.

Afgelopen zaterdag 21 februari hebben we de eerste succesvolle snoeidag gehad. 
Er zijn in samenwerking met het IKL 3 hoogstam fruitboomgaarden opgeknapt en gesnoeid. De boomgaarden liggen er weer tiptop bij!
 
Zaterdag 28 februari zal de 2e snoeidag plaatsvinden.

snoeicursus2Daar is hij dan, Erik Thijssen de nieuwe prins 2015 van de Waldkrekels! Prins Erik I had een geweldige avond samen met zijn prinses Dagmar Heldens en kinderen Geertje en Bas. Met ondersteuning van zijn adjudanten Marcel Schouten, alias ut Mikske, en René Hiep, alias d'n Keijeloog zal hij het komende seizoen voorop lopen. Voor het lezen van de proclamatie klik hier>>>...

Zien leus vür dizze Carnaval zal zien;
Vurig als een Brandweerman,  Dorstig als een Vense Boy,  Dan wordt de Carnaval super mojj.

Op vrijdag 16 januari is in de Uitkomst het jeugdprinsenbal geweest. Tijdens deze zeer gezellige avond werd de nieuwe heerser over de jeugd van de Spiekers, beschermheer van alle Spiekers en Spiekerinnekes, bekend gemaakt. Jeugdprins Piet den Twèdde! Mijn Lijfspreuk voor deze dagen: Hoi, hoi, hoi, carnaval is Moi! Voor het lezen van de proclamatie klik hier>>>...

Er nemen 13 enthousiaste cursisten deel. Tijdens de cursus komt het complete onderhoud van hoogstamboomgaarden aan de orde.

- biologie van hoogstamfruitbomen

- verzorging van hoogstamfruitbomen
- achterstallige snoei bij oude bomen
- jaarlijkse snoei van oude bomen
- vormsnoei van jonge bomen
- aanleg van nieuwe boomgaarden
- biologische bestrijding van ziekten

Inmiddels hebben er 2 van de 4 bijeenkomsten plaatsgevonden en afgelopen
zaterdagmiddag is de opgedane kennis in de praktijk toegepast.

 

Nadat het jaren tamelijk goed gegaan is er de laatste maanden weer aanzienlijke overlast intensief van het zandautoverkeer Kleefseweg (N291) en verder in de gemeente. De Dorpsraad heeft dit diverse malen ter berde gebracht bij de gemeente in diverse gesprekken met wethouder Jan Welles. Inmiddles hebben medewerkers van de provincie metingen gedaan op de Kleefseweg. Zij schrokken van hun waarnemeningen en niet alleen van de trillingen die veroorzaakt worden.

- ieder uur rijden hier +/- 25 zandvrachtwagens (vol) en +/- 25 zandvrachtwagens (leeg) ; totaal dus 50 per uur over de Kleefseweg. Dat zijn er dus +/- 400 per dag!!!

·         Er kan met zekerheid gezegd worden dat de max. snelheid van 50 km per uur overschreden wordt; zeker voor de wagens die leeg zijn.

Na het gesprek op 3 oktober 2014 hebben we een interview gehad met de wethouder.

embed video plugin powered by Union Development

’Groei door innovatie’’  is de diepgewortelde ambitie van DSV zaden. Op zaterdag 14 juni presenteerde men de nieuwe bedrijfsnaam, met nieuwe producten en concepten. Een excursiewagen nam u mee over het prachtige Landgoed Zelder en was er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het magazijn en in de kas waar u vriendelijk te woord werd gestaan door één van de werknemers. Voor foto's klikt u hier...>>>

Voor meer informatie over DSV Zaden Nederland gaat u naar www.dsv-zaden.nl

 

Afgelopen pinksterweekend was het weer kermis in Ven-Zelderheide! 
De zaterdagavond zijn we gestart met en gezellige dorpsbarbecue in Beierse stijl, georganiseerd door Harmonie St. Caecilia op het kermisterrein. Zondagmiddag was er voor één keer een heuse drive-in bioscoop in de autoscootertent. Deze was gratis en de kinderen kregen popcorn. 

De maandag hebben we afgesloten met een concert van het leerlingenorkest van Harmonie St. Caecilia o.l.v. Harm Vullings in de autoscootertent. Onder het genot van koffie, thee met een lekker stukje cake of een drankje kon men genieten van de mooie muziek. Het was een geslaagd kermis weekend met mooi weer!

 

Dorpsraad Ven-Zelderheide (werkgroep Kern Ven-Zelderheide) nodigt de inwoners van ‘t Ven uit voor de presentatie “Kern Ven-Zelderheide” op dinsdag 29 oktober in de Uitkomst, aanvang 20.00 uur.

In het Dorpsontwikkelingsplan uit 2007 is opgenomen dat wij in Ven-Zelderheide geen echt dorpshart hebben, hier is echter wel de ruimte voor in de breedste zin van het woord. Om een invulling te geven aan een echt Dorpshart is een breed draagvlak nodig van de inwoners/gebruikers. Vanuit deze invalshoek is in 2012 een werkgroep Kern Ven-Zelderheide opgericht die met dit thema aan de slag is gegaan. De gemeente Gennep is hier ook bij betrokken. Gezamenlijk hebben wij een stageopdracht geformuleerd voor de universiteit van Nijmegen. Boudewijn Idema is hiermee vanaf juni 2013 aan de slag gegaan. Hij heeft een inventarisatie van het gebied gemaakt en diverse mensen gesproken die nauw betrokken zijn met de omgeving van de kerk en school. Daarna is er een groot opgezette enquête gehouden onder de inwoners van Ven-Zelderheide, met een respons van meer dan 150 geretourneerde enquêtes. Het resultaat van deze opdracht is verpakt in een prachtige presentatie van mogelijkheden rondom omgeving “De Kerkvonder”.  

Veel mogelijkheden met betrekking tot de inrichting van een goed leefbaar Dorpshart komen hierin aan bod, zoals een evenemententerrein/parkeervoorziening/kermisterrein, natuurtuin/park, herbestemming van de Kerk/multifunctioneel centrum, brede school, speeltuin en woningbouw. Voor de hele presentatie "Hart van Ven-Zelderheide" op 20 oktober 2013 klik hier...>>>

Iedereen is van harte welkom zowel jong als oud om samen de uitdaging aan te gaan en “een leefbaar Ven-Zelderheide verder uit te bouwen”.

 

VEN-ZELDERHEIDE - Dankjewel! Dat riepen de dankbare leerlingen van de Vense basisschool De Vonder donderdagmiddag in koor. Zij bedankten de Dorpsraad Ven-Zelderheide en de gemeente Gennep voor de uitbreiding van de speelvoorzieningen rond hun school aan de Kerkvonder. 

 

dsc-3029 

Het hek naar de vernieuwde speeltuin wordt geopend

 


Nadat de afgelopen jaren al de nodige speeltoestellen op het schoolplein van De Vonder geplaatst werden, richtte de Dorpsraad Ven-Zelderheide zich dit jaar op uitbreiding van de voorzieningen op het aangrenzende perceel aan de Kerkvonder, naast de basisschool. 
“We mogen bij de gemeente jaarlijks een subsidie van 1500 euro aanvragen voor een project in het dorp”, zegt Twan Haasen, secretaris van de dorpsraad, “dit jaar is dat geld besteed aan de speelvoorzieningen bij de school.” 

 

dsc-3032 

Het hek naar de vernieuwde speeltuin wordt geopend

 


Van dat geld, en een onderhoudsbudget van de gemeente Gennep werden een wip, voetbalgoals, en een pingpongtafel aangeschaft. Daarnaast is een poort in de heg geplaatst werd de speeltuin omheind en is verharding van het terrein aangebracht.. “De werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd”, zegt Twan Haasen, die vervolgens wethouder Ed Vandermeulen vroeg om ondersteuning bij eventuele vervanging van defecte toestellen. “Door bezuinigingen is daarvoor helaas geen geld”, liet de wethouder weten, “maar ik raad aan samen te werken. Samen bereik je meer, en bovendien bespaar je op de kosten.” 

 

dsc-3035 

Schooldirectrice Janneke Folker en Twan Haasen op de wip

 


Na de officiële woorden werd de vernieuwde speeltuin geopend. Via het splinternieuwe hek, trok het gezelschap naar de wip. Die werd door schooldirectrice Janneke Folker en dorpsraadsecretaris Twan Haasen officieel in gebruik genomen.

 

dsc-3049 

De wethouder en dorpsraadsecretaris tonen de tekeningen

 

Voor meer foto's klik hier>>>

 

 

Hallo ik ben Marieke en op school hebben wij in 2013 met alle derde klassen een project mee mogen doen, genaamd 'Cross Your Borders'. Dit werd georganiseerd door een grote groep jongeren die zich allemaal inzetten voor ontwikkelingslanden. Ze waren allemaal erg enthausiast en hebben mij ruim aangespoord tot deze actie. Aan het einde van dit project kregen we een leuke presentatie over de organisatie 'Worldmapping'.

 

Hieruit bleek dat jongeren tussen de 14 en de 18 jaar zich kunnen opgeven voor excursies naar bijvoorbeeld Cambodja of ... Malawi! Dit leek mij echt super gaaf! Je gaat dan 17 dagen lang naar het door jou gekozen ontwikkelingsland toe om daar te helpen met bijvoorbeeld scholen of waterpompen bouwen, maar je kan er ook een dag lang lesgeven of met een plaatselijke bewoner mee lopen of bijvoorbeeld een voetbalteam coachen. Ik ga van 26 juli 2014 tot en met 10 augustus helpen in Malawi, maar ik kan dit natuurlijk niet alleen... Het is de bedoeling dat ik voor die tijd een flink bedrag bij elkaar zie te krijgen. Hiervoor ga ik natuurlijk kei hard actie voeren! Lees meer op:  http://mariekenaarmalawi-nl.webnode.nl/ 

 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Gennep op 17 juni a.s. staat
een groot aantal onderwerpen op de agenda. De lokale omroep NIMA TV zendt
deze vergadering live uit van 20.00 tot 23.30 uur op kanaal 44 van Ziggo.
De raadsleden zullen onder meer een besluit nemen over de rondweg om Milsbeek.
Daarnaast wordt hen gevraagd in te stemmen met het verlenen van medewerking aan de
zandwinning door Teunesen Zand en Grint B.V. en de herinrichting van het gebied
Koningsven-De Diepen.
Andere onderwerpen waarover op 17 juni wordt gesproken zijn onder meer het
bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoogveld-De Groote Heeze, de begroting van
Intos en de uitvoering van de Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Subcategorieën

Hierin komt al het laatste nieuws te staan